Nuo 2023-06-01 panaikinam kompensacija už kilnojamojo pobūdžio darbą.

Nuo 2023 m. birželio 1 d. DK panaikinama galimybė darbuotojams mokėti kompensaciją už kilnojamojo pobūdžio darbą. 2022 m. lapkričio 1 d., buvo įsigaliojęs DK 144 str. pakeitimas dėl kompensacijos dydžio darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu kompensacija buvo pakeista į ne didesnę kaip 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio kompensaciją.