PARDUOTUVė

Įmonių sujungimas arba atskyrimas

Protokolo paruošimas, viešas paskelbimas ir pateikimas VĮ „Registrų centras“ (mokesčiai VĮ Registrų centras ir skelbimo kaina laikraštyje į kainą neįskaičiuoti), taip pat buhalterinių dokumentų sutvarkymas;

Nuo 1,000.00 +PVM